تایم: کردستان پنجمین منطقه ی جهان که احتمال استقلال دارد

مجله ی تایم کردستان را پنجمین منطقه جغرافیایی دانست که احتمال استقلال آن در آینده میرود. سرزمین کردستان بین چهار کشور ترکیه عراق ایران و سوریه تقسیم شده است و جمعیت آن بالغ بر سی میلیون نفر است.
کشور ترکیه خصمانه ترین سیاست را نفی هویت ملت کرد داشته است و آنان را “ترک کوهی ” مینامد،ترکیه تا سال 1991 زبان کردی را به رسمیت نشناخته بود.

منبع

http://www.politicalforum.com/middle-east/169113-time-magazine-has-placed-kurdistan-region-fifth-most-deserve-those-nations.html

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s