وکیل اوجلان خبر داد: اوجلان ادامه محکومیتش را در حبس خانگی به سر خواهد برد

وکیل عبدالله اوجلان از توافق عبدالله اوجلان رهبر دربند حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و دولت ترکیه خبر میدهد. در نتیجه این توافقات اوجلان از زندان انفرادیش در جزیره امرالی به خانه اش منتقل و در حبس خانگی به سر خواهد برد.روزنامه “خبر ترک”  با اشاره به این خبر از ارتش ترکیه خواسته است که به حملات نظامی خود علیه پ ک ک پایان دهد و از پ ک ک نیز خواسته است فعالیت مسلحانه را کنار بگذارد. این روزنامه ابراز امیدواری کرده است که  انتقال اوجلان از حبس انفرادی به حبس خانگی باعث پیدایش آشتی فراگیر در این کشور گردد.

منبع به زبان کردی :

http://www.knwe.org/DirejeHewal.aspx?Jimare=4805&Cor=1&Besh=Hewal

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to وکیل اوجلان خبر داد: اوجلان ادامه محکومیتش را در حبس خانگی به سر خواهد برد

  1. KIUMARS says:

    LOTFAN RAJAB BA KHANDANA PAHLAVI AZHARA NAZAR NAKON ARAGHI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s